யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 20 February 2013

கண்வலி குறைய- கற்றாழை

கற்றாழை
அறிகுறிகள்:
  1. கண் வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. கற்றாழை
செய்முறை:

மடல் சீவிய கற்றாழை துண்டை இரவு படுக்கும் முன் கண்ணில் கட்டி படுத்தால் கண்வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment