யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 9 February 2013

தலைசுற்றல் நிற்க - இஞ்சி , தேன்

தேன்

இஞ்சி சாறு, தேன் கலந்து சாப்பிட தலைசுற்றல் குணமாகும்.

அறிகுறிகள்:
  1. தலைசுற்றல்
தேவையான பொருட்கள்:
  1. இஞ்சி
  2. தேன்
செய்முறை:

இஞ்சி சாறு, தேன் கலந்து தொடர்ந்து முப்பது நாட்கள் சாப்பிட்டு வர தலைசுற்றல் குணமாகும்.

No comments:

Post a Comment