யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 16 February 2013

வலிப்பு குறைய- வல்லாரைக் கீரை , மிளகு,சீரகம்

வல்லாரைக் கீரை 
அறிகுறிகள்:
  1. சளி அதிகமாக இருத்தல்.
  2. பயப்படுதல்.
  3. காய்ச்சல் அதிகரித்தல்.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. வல்லாரைக் கீரை
  2. தேங்காய்பால்
  3. மிளகு
  4. சீரகம்
செய்முறை:

வல்லாரைக் கீரை, தேங்காய்பால், மிளகு, சீரகம் சேர்த்து சமையல் செய்து சாப்பிடவும்.

No comments:

Post a Comment