யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 16 February 2013

சளி குறைய - இஞ்சி , துளசி

துளசி 
அறிகுறிகள்:
  1. தொண்டை அடைத்தல்.
  2. இருமல்.
  3. தொண்டை வலி.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. துளசி
  2. இஞ்சி
செய்முறை:

துளசி சாறும், இஞ்சிச் சாறும் சம அளவு எடுத்து கலக்கி குடித்தால் சளி குறையும்.

No comments:

Post a Comment