யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 13 February 2013

மூக்கடைப்பு குறைய - இலவங்கப்பட்டை

இலவங்கப்பட்டை
அறிகுறிகள்:
  • சளி.
  • மூக்கடைப்பு.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. இலவங்கப்பட்டை
செய்முறை:

இலவங்கப்பட்டை தூளை எடுத்து நீர் விட்டு குழைத்து சிறிது தலையில் தேய்த்து விட்டு சிறிது நேரம் கழித்து குளித்து வந்தால் மூக்கடைப்பு குறையும்.

No comments:

Post a Comment