யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 13 February 2013

ஒற்றைத் தலைவலி குணமாக - பூண்டு ,நல்லெண்ணெய்

மிளகு
அறிகுறிகள்:
  1. தலை வலி.
  2. ஒற்றைத் தலைவலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. மிளகு
  2. பூண்டு
  3. நல்லெண்ணெய்
செய்முறை:

மிளகு, பூண்டு இவைகளை நல்லெண்ணெயில் போட்டு கொதிக்க வைத்து தலைக்கு குளித்து வர ஒற்றைத் தலைவலி குணமாகும்.

No comments:

Post a Comment