யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 14 February 2013

ஜலதோஷம் குறைய- இஞ்சி , துளசி

துளசி
அறிகுறிகள்:
  • ஜலதோஷம்.
  • மூக்கில் நீர் வருதல்.
  • தும்மல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. துளசி
  2. இஞ்சி
செய்முறை:

துளசி இலைச்சாறு மற்றும் சிறிது இஞ்சிச்சாறு கலந்து பருக ஜலதோஷம் குறையும்

No comments:

Post a Comment