யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 20 February 2013

கண்களுக்கு குளிர்ச்சி ஏற்ப‌ட- ரோஸ்மேரி

ரோஸ்மேரி
அறிகுறிகள்:
  1. கண்களில் அதிக‌ சூடு.
  2. கண் எரிச்சல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. ரோஸ்மேரி
செய்முறை:

சுத்தப்படுத்திய தண்ணீரில் ரோஸ்மேரி இலையை ஊறவைத்து கண்களை கழுவினால் கண்களுக்கு குளிர்ச்சி ஏற்ப‌டும்.

No comments:

Post a Comment