யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 20 February 2013

கண் எரிச்சல் குறைய- தேன் - பாதிரி மரம்

பாதிரி மரம்
அறிகுறிகள் :
  1. கண் எரிச்சல்.
  2. க‌ண் பார்வை ம‌ங்க‌ல்.
தேவையான பொருட்கள் :
  1. பாதிரி மரதின் வேர்.
  2. தேன்
செய்முறை :

பாதிரி மரத்தின் வேரை காயவைத்து இடித்து சலித்து வைத்துக்கொண்டு தேன் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தால் கண் எரிச்சல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment