யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 16 February 2013

ஜலதோஷம் குறைய - நல்ல மிளகு இலை

நல்ல மிளகு இலை
அறிகுறிகள்:
  • ஜலதோஷம்.
  • தலைக்கனம்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. நல்ல மிளகு இலை
செய்முறை:

நல்ல மிளகு இலைகளை நீரிலிட்டுக் காய்ச்சி வடிகட்டி ஒரு அவுன்சு குடித்து வந்தால் தலைக்கனம் மற்றும் ஜலதோஷம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment