யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 13 February 2013

காது வீக்கம் குறைய- கருஞ்சீரகம், வெற்றிலை

கருஞ்சீரகம்
அறிகுறிகள்:
  • காது வீக்கம்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. வெற்றிலை சாறு
  2. கருஞ்சீரகம்
செய்முறை:

வெற்றிலையை சாறு எடுத்து கருஞ்சீரகம் சிறிது சேர்த்து வெண்ணெய் போல் அரைத்து வீக்கத்தின் மேல் போட காது வீக்கம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment