யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 20 February 2013

வாய்ப்புண் குறைய- அகத்தி இலை

அகத்தி இலை 
அறிகுறிகள்:
  • வாய்ப்புண்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. அகத்தி இலை
செய்முறை:

அகத்தி இலைய தண்ணீர் விட்டு நன்கு அவித்து வடிகட்டி அந்த தண்ணீரை குடித்து வந்தால் வாய்ப்புண் குறையும்

No comments:

Post a Comment