யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 20 February 2013

கண் எரிச்சல் நீங்க- அதிமதுரம் , திப்பிலி, தேன்

திப்பிலிஅதிமதுரம்
அறிகுறிகள்:
  1. கண் மங்கலாக இருத்தல்.
  2. கண் எரிச்சல்.
தேவையானப் பொருட்கள்:
  1. அதிமதுரம்
  2. க‌டுக்காய்.
  3. திப்பிலி.
  4. மிளகு
  5. தேன்
செய்முறை

அதிமதுரம், க‌டுக்காய், திப்பிலி, மிளகு சேர்த்து வறுத்து பொடி செய்து தேனில் அல்லது வெந்நீரில் சாப்பிட்டால் கண் எரிச்சல் நீங்கி கண் எரிச்சல் நீங்கும்.

No comments:

Post a Comment