யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 13 February 2013

‌ஒற்றைத் த‌லைவ‌லி குறைய - சிறுகீரை , மிளகு, மஞ்சள்

மஞ்சள்
அறிகுறிகள்:
  1. ஒற்றை தலைவலி.
  2. தலைவலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. சிறுகீரை
  2. மிளகு
  3. மஞ்சள்
  4. நல்லெண்ணெய்
செய்முறை :

சிறு கீரை வேர், மிளகு, மஞ்சள் மூன்றையும் நறுக்கி நல்லெண்ணெயில் காய்ச்சி குளித்தால் குறையும்.

No comments:

Post a Comment