யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 10 February 2013

மூச்சு வாங்குவது குறைய - தும்பை இலை

தும்பை இலை
அறிகுறிகள்:
  • மூச்சு வாங்குதல்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. தும்பை இலை
செய்முறை:

தும்பை இலைச்சாற்றை மூன்று தேக்கரண்டியளவு காலை வேளையில் மூன்று நாட்கள் சாப்பிட்டு வாந்தால் மூச்சு வாங்குவது குறையும்.

No comments:

Post a Comment