யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

தலைசுற்றல் குறைய - பயறு - நெல்லி வற்றல்

பயறு

நெல்லி வற்றல், பச்சைபயறு இரண்டையும் எடுத்து தண்ணீர் விட்டு காய்ச்சி குடிக்க தலைசுற்றல் குறையும்.

அறிகுறிகள்:
  1. தலைசுற்றல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. நெல்லி வற்றல்
  2. பச்சைபயறு
செய்முறை:

நெல்லி வற்றல், பச்சைபயறு இரண்டையும் எடுத்து தண்ணீர் விட்டு காய்ச்சி குடிக்க தலைசுற்றல் குறையும்.

No comments:

Post a Comment