யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 9 February 2013

தலை வலி குறைய - மிளகு , பால்

மிளகு

மிளகை அரைத்து பாலுடன் கலந்து தலையில் தேய்த்து குளிக்க  தலை வலி குறையும்.

அறிகுறிகள்:
  1. தலை வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. மிளகு
  2. பால்
செய்முறை:

மிளகை அரைத்து பாலுடன் கலந்து தலையில் தேய்த்து குளிக்க  தலை வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment