யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 13 February 2013

இரத்தம் வருவது குறைய - அருகம்புல் சாறு, மாதுளம் பூ

மாதுளம் பூஅருகம்புல் சாறு 
அறிகுறிகள்:
  • மூக்கிலிருந்து இரத்தம் வடிதல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. மாதுளம் பூ சாறு
  2. அருகம்புல் சாறு
செய்முறை:

மாதுளம் பூ சாறு, அருகம்புல் சாறு  ஆகியவைகள் 15 மி.லி மூன்று வேளை குடித்து வந்தால் மூக்கிலிருந்து இரத்தம் வருவது குறையும்.

No comments:

Post a Comment