யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 20 February 2013

கண்நோய் குணமாக - அன்னாசிப் பழம்

அன்னாசிப் பழம் 
அறிகுறிகள்:
  1. கண் வீங்குதல்.
  2. கண் எரிச்சல்.
  3. கண் வலி.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. அன்னாசிப் பழம்
செய்முறை:

கண்களில் எந்த நோய் தென்பட்டாலும் அன்னாசிப் பழம் அடிக்கடிசாப்பிட்டு வந்தால்  குணமாகும்

No comments:

Post a Comment