யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 7 February 2013

தலைவலி குறைய - செவ்வந்திப்பூ , தேன்

செவ்வந்திப்பூ
செவ்வந்தி இதழ்களை பொடி செய்து தேன் கலந்து சாப்பிட தலைவலி குறையும்

அறிகுறிகள்:
  • தலைவலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. செவ்வந்திப் பூ
  2. தேன்
செய்முறை:

செவ்வந்திப் பூவின் இதழ்களை நிழலில் உலர்த்தி பொடி செய்து தேன் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தால் தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment