யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 21 February 2013

வாய்ப்புண் குறைய- அத்தி இலை

அத்தி இலை
அறிகுறிகள்:
  • வாய்ப்புண்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. அத்தி இலை
செய்முறை:

அத்தி மர இள இலைகளை மென்று சாப்பிட்டால் வாய்ப்புண்   குறையும்.

No comments:

Post a Comment