யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 7 February 2013

தலைவலி குறைய - மிளகு , பசும்பால்

மிளகு
தேவையான அளவு மிளகை எடுத்து, பாலில் அரைத்து பசும்பாலுடன் கலக்கி சிறிதளவு தலையில் தடவி வைத்திருந்து பிறகு குளித்து வந்தால் தலைவலி குறையும். 

அறிகுறிகள்:
  • தலைவலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. மிளகு
  2. பசும்பால்
செய்முறை:

தேவையான அளவு மிளகை எடுத்து, பாலில் அரைத்து பசும்பாலுடன் கலக்கி சிறிதளவு தலையில் தடவி வைத்திருந்து பிறகு குளித்து வந்தால் தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment