யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 20 February 2013

கண் நோய் குறைய- முருங்கைகீரை

முருங்கைகீரை
அறிகுறிகள்:
  1. கண் வலி.
  2. கண் எரிச்சல்.
தேவையானப் பொருட்டகள்:
  1. முருங்கைகீரை
செய்முறை:

முருங்கைகீரையை உணவுடன் சேர்த்து சாப்பிட்டால் கண் நோய் குறையும்.

No comments:

Post a Comment