யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

தலைவலி குறைய - மகிழம் பூ

மகிழம் பூ

மகிழம் பூவை காய்ச்சி குடிக்க தலைவலி குறையும்.

அறிகுறிகள்:
  1. தலைவலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. மகிழம் பூ.
செய்முறை:

மகிழம் பூவை தண்ணீர் விட்டு சுண்ட காய்ச்சி குடிக்க தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment