யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 14 February 2013

மூக்கடைப்பு தீர - குப்பைமேனி, நல்லெண்ணெய், ஆடுதீண்டாப்பாளை

குப்பைமேனி
அறிகுறிகள்:
  1. சளி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. குப்பைமேனி
  2. ஆடுதீண்டாப்பாளை
  3. அழிஞ்சில் வேர்.
  4. முள்ளி.
  5. நல்லெண்ணெய்.
செய்முறை:

குப்பைமேனி, ஆடுதீண்டாப்பாளை, அழிஞ்சில் வேர், முள்ளி, இவைகளின் சாறு வகைக்கு 1/4படி நல்லெண்ணெய் 1/4படி ஒன்றாய் கலந்து மெழுகு பதமாய்க் காய்ச்சி இறுத்து தலை முழுகி வர மூக்கடைப்பு தீரும்

No comments:

Post a Comment