யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 13 February 2013

மூக்கடைப்பு குறைய- புதினா இலைச்சாறு , எலுமிச்சை பழச்சாறு , ஆரஞ்சு பழச்சாறு

புதினா இலைச்சாறு
அறிகுறிகள்:
  • மூக்கடைப்பு.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. புதினா இலைச்சாறு
  2. எலுமிச்சை பழச்சாறு
  3. ஆரஞ்சு பழச்சாறு
செய்முறை:

புதினா இலைச்சாறுடன் எலுமிச்சை பழச்சாறு மற்றும் ஆரஞ்சு பழச்சாறு கலந்து குடித்து வந்தால் மூக்கடைப்பு குறையும்.

No comments:

Post a Comment