யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 7 February 2013

தலைவலி குறைய - சிவப்பு சந்தனம் , தேன்

சிவப்பு சந்தனம்

சிவப்பு சந்தனத்தை எடுத்து தேன் சேர்த்து அரைத்து நெற்றியில் பற்றுப் போட்டு வந்தால் தலைவலி குறையும். 

அறிகுறிகள்:
  • காய்ச்சல்.
  • தலைவலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. சிவப்பு சந்தனம்
  2. தேன்
செய்முறை:
 
சிவப்பு சந்தனத்தை எடுத்து தேன் சேர்த்து அரைத்து நெற்றியில் பற்றுப் போட்டு வந்தால் தலைவலி குறையும்.


குறிப்பு:
  • அதிக காய்ச்சல் காரணமாக ஏற்படும் தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment