யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

தலைவலி குறைய - பருப்புக் கீரை

பருப்புக் கீரை

பருப்புக் கீரை இலைகளை அரைத்து சாறு எடுத்து நெற்றியில் பூசி வந்தால் தலைவலி குறையும்.

அறிகுறிகள்:
  • தலைவலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. பருப்புக் கீரை இலை.
செய்முறை:

பருப்புக் கீரை இலைகளை அரைத்து சாறு எடுத்து நெற்றியில் பூசி வந்தால் தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment