யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 16 February 2013

கண் கோளாறுகள் குறைய- துளசி இலை

துளசி இலை
அறிகுறிகள்:
  • கண்களில் நீர் வடிதல்.
  • கண் எரிச்சல்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. துளசி இலை
செய்மு‌றை:

வெந்நீரில், துளசி இலைச்சாறு கலந்து வெது வெதுப்பானச் சூட்டில் கண்களைக் கழுவி வந்தால் கண் கோளாறுகள் குறையும்.

No comments:

Post a Comment