யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 9 February 2013

தலைபாரம் குறைய - வேப்பிலை , துளசி

வேப்பிலை
துளசி, வேப்பிலை போட்டு ஆவி பிடிக்க தலைபாரம் குறையும்.அறிகுறிகள்:
  1. தலைபாரம்
தேவையான பொருட்கள்:
  1. வேப்பிலை
  2. துளசி
செய்முறை:

துளசி ,வேப்பிலை போட்டு ஆவி பிடிக்க தலைபாரம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment