யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 13 February 2013

ஒற்றைத் தலைவலி குறைய‌- எலுமிச்சை

எலுமிச்சை
அறிகுறிகள் :
  1. ஒற்றைத் தலைவலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. எலுமிச்சை
செய்முறை :

எலுமிச்சை தோலை நன்கு காய வைத்து அரைத்து நெற்றியில் பற்று போட்டு வந்தால் ஒற்றைத் தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment