யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 13 February 2013

காதுவலி குறைய- சுண்ணாம்பு ,குப்பைமேனி

சுண்ணாம்பு 
அறிகுறிகள்:
  1. காது வலி.
  2. காது எரிச்சல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. குப்பைமேனி இலை
  2. சுண்ணாம்பு
செய்முறை: 

குப்பைமேனி இலையுடன் சிறிது சுண்ணாம்பு சேர்த்து  காதைச் சுற்றிப் பூசினால் காதுவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment