யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 10 February 2013

சளி குறைய - மணலிக்கீரை , பருப்பு

மணலிக்கீரை
அறிகுறிகள்:
  • இருமல்.
  • மார்பு சளி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. மணலிக்கீரை
  2. பருப்பு
செய்முறை:

மணலிக்கீரையை பருப்புடன் சேர்த்து கடைந்து உணவுடன் சாப்பிட்டு வந்தால் மார்பில் ஏற்படும் சளி குறையும்.

No comments:

Post a Comment