யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 16 February 2013

சுரம் குறைய - சீரகம் , நல்லவேளை செடி ,சுக்கு

நல்லவேளை செடி
அறிகுறிகள் :
  1. அதிக  சுரம்.
தேவையானா பொருட்கள் :
  1. நல்ல வேளை இலை.
  2. சுக்கு
  3. மிளகு
  4. சீரகம்
செய்முறை :

நல்ல வேளை இலை 1 பிடி, சுக்கு 1 துண்டு, மிளகு 6, சீரகம் 1 சிட்டிகை சிதைத்து அரை லிட்டர் நீரில் இட்டு 200 மி.லி. யாகக் காய்ச்சி, தினம் 3 வேளை 50 மி.லி. அளவாய் குடித்து வர வாதச்சுரம், சீதளச் சுரம் ஆகியவை குறையும்.

No comments:

Post a Comment