யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 14 February 2013

மூக்கடைப்பு குறைய - நல்லெண்ணெய் , குங்குமப்பூ,பால்

குங்குமப்பூ
அறிகுறிகள்:
 1. சளி.
 2. மூக்கடைப்பு.
தேவையான பொருட்கள்:
 1. வேங்கைப்பட்டை
 2. சீந்தில்தண்டு.
 3. வில்வ வேர்
 4. சிற்றுமுட்டி வேர்.
 5. நல்லெண்ணெய்
 6. அமுக்குரா வேர்
 7. சாதிக்காய்
 8. தக்கோலம்.
 9. சண்பகப்பூ.
 10. விலாமிச்சம் வேர்.
 11. வெட்டி வேர்.
 12. பால்
 13. தாழம் பூ மடல்.
 14. புனுகு
 15. குங்குமப்பூ.
 16. பச்சை கற்பூரம்.
செய்முறை:

வேங்கைப் பட்டை, சீந்தில்தண்டு, வில்வ வேர், சிற்றுமுட்டி வேர், வகைக்கு 8 படி இவைகளை இடித்து  8 மரக்கால் தண்ணீரில் போட்டு 12 நாளில் 1/8 ஆக வற்றும்படி தீபம் போல் எரித்து வடித்து அதில் நல்லெண்ணெய் 1 படி விட்டு அமுக்குரா வேர் பட்டை 3 பலம், சாதிக்காய், தக்கோலம், சண்பகப்பூ, விலாமிச்சம் வேர்,  வெட்டி வேர் வகைக்கு 1 வராகன் எடை பசும்பாலில் அரைத்துப் போட்டு அன்றாடம் ஒவ்வொரு தாழம் பூ மடலையும் போட்டு 5 நாள் வரையில் காய்ச்சி வடித்து அதில் புனுகு, குங்குமப்பூ, பச்சை கற்பூரம் வகைக்கு 1 வராகன் எடை பொடித்துப் போட்டு வைத்துக்கொண்டு நாசியில் நசியம் செய்து தலையில் தேய்த்து தலை முழுகி வர மூக்கடைப்பு தீரும்.

No comments:

Post a Comment