யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 20 February 2013

வாய்ப்புண் குறைய- நெல்லி இலை , மாவிலை

மாவிலைநெல்லி இலை
அறிகுறிகள்:
  • வாய்ப்புண்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. நெல்லிஇலை
  2. மாவிலை
செய்முறை:

நெல்லி இலை, மாவிலை ஆகியவைகளை சேர்த்து இடித்து சாறு பிழிந்து , அந்த சாற்றை  நீரில் இட்டு காய்ச்சி வாய் கொப்பளித்து வந்தால் வாய்ப்புண் குறையும்.

No comments:

Post a Comment