யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 20 February 2013

தெளிவான பேச்சுக்கு - இலந்தை இலை

இலந்தை இலை 
அறிகுறிகள்:
  • தெளிவற்ற பேச்சு.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. இலந்தை இலை
செய்முறை:

இலந்தை இலைகளை சுத்தம் செய்து இடித்து சாறு எடுத்து அந்த சாற்றை சாப்பிட்டு வந்தால் தெளிவான பேச்சு திறன் கிடைக்கும்.

No comments:

Post a Comment