யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 9 February 2013

தலைவலி குறைய - எலுமிச்சைப் பழம் , மிளகு

எலுமிச்சைப் பழம்

எலுமிச்சைப்பழச் சாற்றில் மிளகை அரைத்து நெற்றியில் போட தலைவலி குறையும் .

அறிகுறிகள்:
  1. தலைவலி
தேவையான பொருட்கள்:
  1. எலுமிச்சைப் பழம்
  2. மிளகு
செய்முறை:

எலுமிச்சைப்பழச் சாற்றில் மிளகை மைய அரைத்து நெற்றியில் போட தலைவலி குறையும் .

No comments:

Post a Comment