யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 20 February 2013

எச்சில் தழும்பு குறைய- எட்டிமர பருப்பு

எட்டிமர பருப்பு 
அறிகுறிகள்:
  • எச்சில் புண்  தழும்பு.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. எட்டிமர பருப்பு
செய்முறை:

எட்டிமர பருப்பை அரைத்து எச்சில் புண் ஏற்பட்ட பகுதியின் மீது தடவினால் எச்சில்  தழும்பு குறையும்.

No comments:

Post a Comment