யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 21 February 2013

வாய்ப்புண் குறைய- குன்றிமணி இலை

குன்றிமணி இலை
அறிகுறிகள்:
  • வாய்ப்புண்.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. குன்றிமணி இலை
செய்முறை


குன்றிமணி இலைகளைப் பிழிந்து சாறு எடுத்து வாய்ப்புண் மேல் பூசி வந்தால் வாய்ப்புண் குறையும்.

No comments:

Post a Comment