யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 13 February 2013

காதுவலி குறைய- தேன், உப்பு , துளசி

உப்பு
அறிகுறிகள்:
  1. காது வலி.
  2. காது எரிச்சல்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. தேன்
  2. உப்பு
  3. துளசி
செய்முறை: 

தேனுடன், உப்பு மற்றும் துளசிச் சாறைக் கலந்து குடித்தால் காது வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment