யாழ் சமையல்

Subscribe:

Saturday, 9 February 2013

தலைவலி குறைய - எலுமிச்சபழச்சாறு

எலுமிச்சபழச்சாறு

எலுமிச்சைப் பழச் சாற்றை இரும்பு சட்டியில் விட்டு காய்ச்சி நெற்றியில் பற்று போட தலைவலி குறையும்.

அறிகுறிகள் :
  1. த‌லைவ‌லி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. எலுமிச்சபழச்சாறு
செய்முறை :

எலுமிச்சைப் பழச் சாற்றை இரும்பு சட்டியில் விட்டு காய்ச்சி நெற்றியில் பற்று போட தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment