யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

தலைபாரம் குறைய- தும்பை பூ , நல்லெண்ணெய்

தும்பை பூ
நல்லெண்ணையில் தும்பை பூவை போட்டு காய்ச்சி தலையில் தேய்த்து குளித்து வர தலைபாரம் குறையும்.

அறிகுறிகள்:
  1. தலை வலி.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. தும்பை பூ
  2. நல்லெண்ணெய்
செய்முறை:

நல்லெண்ணையில் தும்பை பூவை போட்டு காய்ச்சி தலையில் தேய்த்து குளித்து வர தலைபாரம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment