யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 7 February 2013

தலைவலி குறைய - மருதாணி இலை

மருதாணி இலை

தலைவலி ஏற்படும் நேரத்தில் சிறிது மருதாணி இலைகளை அரைத்து நெற்றிப் பொட்டில் தடவி வந்தால் தலைவலி குறையும். 

அறிகுறிகள்:
  • தலைவலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. மருதாணி இலை
செய்முறை:

தலைவலி ஏற்படும் நேரத்தில் சிறிது மருதாணி இலைகளை அரைத்து நெற்றிப் பொட்டில் தடவி வந்தால் தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment