யாழ் சமையல்

Subscribe:

Friday, 8 February 2013

தலைவலி குறைய . துலுக்க சாமந்தி

துலுக்க சாமந்தி

துலுக்க சாமந்தி இலைகளைப் பிழிந்து சாறு எடுத்து நெற்றிப் பொட்டில் பூசி வந்தால் தலைவலி குறையும்.

அறிகுறிகள்:
  • தலைவலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. துலுக்க சாமந்தி இலை.
செய்முறை:

துலுக்க சாமந்தி இலைகளைப் பிழிந்து சாறு எடுத்து நெற்றிப் பொட்டில் பூசி வந்தால் தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment