யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 20 February 2013

வாய்ப்புண் குறைய- அருகம்புல், சுண்ணாம்பு

அருகம்புல் 
அறிகுறிகள்:
  • வாய்ப்புண்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. அருகம்புல்
  2. சுண்ணாம்பு
செய்முறை:

அருகம்புல்லை நன்கு அரைத்து அதனுடன் சுண்ணாம்பை கலந்து புண்ணின் மீது பூசி வந்தால் வாய்ப்புண் குறையும்.

No comments:

Post a Comment