யாழ் சமையல்

Subscribe:

Thursday, 14 February 2013

ஜலதோஷம் குறைய- தூதுவளை

தூதுவளை
அறிகுறிகள்:
  • ஜலதோஷம்.
தேவையான பொருட்கள்:
  1. தூதுவளை செடி
செய்முறை:

தூதுவளை செடியை(இலை, தண்டு, பூ, காய்,) ரசம் வைத்து மதியம் உணவுடன் சாப்பிட்டால் ஜலதோஷம் குறையும்.

No comments:

Post a Comment