யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 13 February 2013

ஒற்றை தலைவலி குறைய- இஞ்சி , எலுமிச்சை

இஞ்சி
அறிகுறிகள்:
  1. ஒற்றை தலைவலி.
  2. தலைவலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. எலுமிச்சை
  2. இஞ்சி
செய்முறை:

எலுமிச்சையுடன் இஞ்சி சேர்த்து சாறெடுத்து குடித்து வந்தால் ஒற்றைத் தலைவலி நீங்கும்.

No comments:

Post a Comment