யாழ் சமையல்

Subscribe:

Sunday, 10 February 2013

கண்வலி குறைய - துளசி

துளசி 
அறிகுறிகள்:
  1. அதிக சூட்டினால் கண் எரிச்சல்.
தேவையானப் பொருள்கள்:
  1. துளசி இலை
செய்முறை:

துளசி இலையை சாறு எடுத்து அந்த சாற்றினை கண்ணின் மேல் தினமும் தடவி வர கண்வலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment