யாழ் சமையல்

Subscribe:

Wednesday, 13 February 2013

ஒற்றை தலைவலி குறைய- சந்தனத்தூள்

சந்தனத்தூள் 
றிகுறிகள்:
  • ஒற்றை தலைவலி.
தேவையான பொருள்கள்:
  1. சந்தனத்தூள்
செய்முறை:

சந்தனத்தூளை எடுத்து நீர் விட்டு குழைத்து நெற்றியில் தடவி நன்கு காய்ந்ததும் கழுவி வந்தால் ஒற்றை தலைவலி குறையும்.

No comments:

Post a Comment